Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2019           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 – rebalans           
Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas           
Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostanjevica na Krki           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kostanjevica na Krki           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kostanjevica na Krki           
Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki (SD03OPN)           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki           
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki           
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017           
Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki           
Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor