Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki           
Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Kostanjevica na Krki           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018           
Predlog Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva           
Osnutek Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Kostanjevica na Krki           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kostanjevica na Krki           
Predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kostanjevica na Krki           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki            
Predlog Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Kostanjevica na Krki           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor