Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Borovnica za leto 1999           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Borovnica           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje           
Odlok o ureditvenem načrtu za območje Fenolit Borovnica           
Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Borovnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila 1998           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Borovnica           
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Borovnica           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Borovnica v letu 1998           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 1998           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1997           
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene januarja 1997           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor