Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Borovnica           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Borovnica           
Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije Kucler na Vrhniki, enota Borovnica           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 1999           
Poslovnik Občinskega sveta občine Borovnica           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Borovnica           
Statut Občine Borovnica           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1998           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor