Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Borovnica           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju leta 2001           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov           
Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Borovnica           
Sklep o višini sredstev za posamezne športne programe           
Odlok o ustanovitvi vaških odborov           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1999           
Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2000           
Statutarni sklep o pristojnosti komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja            
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor