Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica za obdobje 1986–1990–2000           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2001           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča na območju Občine Borovnica           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda “Vzgojno-varstveni zavod Borovnica“           
Sklep o cenah programov v VVZ Borovnica           
Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor v Občini Borovnica           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Borovnica           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Borovnica do 30. 6. 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2000           
Sklep o določitvi cen programov v VVZ Borovnica           
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije občine Borovnica           
Ugotovitev o prenehanju in imenovanju člana Občinskega sveta občine Borovnica           
Poslovnik Nadzornega odbora občine Borovnica           
Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne dimnikarske javne službe v Občini Borovnica           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor