Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Sklep o cenah programov vrtca v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Sklep o določitvi cene za nakup urejenega žarnega groba (nagrobnika) na novem pokopališču v Borovnici           
Sklep o določitvi najemnine za žarni grob na pokopališču v Borovnici           
Sklep o začetku uporabe digitalne oblike prostorskih sestavin družbenega plana           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2005           
Pravilnik za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2004           
Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor