Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o cenah programov vrtca           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnice           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Borovnica           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu (občinski podrobni prostorski načrt) pokopališča v Borovnici           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B1S/18 – »Ob železnici«           
Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Borovnica           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/17 - »Ob Borovniščici«           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2006           
Sklep o spremembi subvencije k ceni storitve pomoč na domu           
Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2007           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v drugem trimesečju leta 2007           
Odlok o občinskih priznanjih Občine Borovnica           
Odlok o grbu in zastavi Občine Borovnica           
Sklep o cenah programov vrtca v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor