Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2009           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2008           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici           
Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra           
Sklep o izvzemu parcele iz javnega dobra           
Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju oktober–december 2008           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Borovnica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2007           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1-S/4-2 Laze           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Borovnica           
Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o OPPN za del območja B1S/17 »Ob Borovniščici« v Borovnici           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica           
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica           
Sklep o potrditvi nadomestnega mandata           
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2008           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor