Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Odlok o razglasitvi Železniške čuvajnice št. 666 v Borovnici (EŠD 25424) za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2009           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Borovnica           
Odlok o prazniku Občine Borovnica           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Borovnica           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Borovnica           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica           
Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja B1S/8 – Rimska cesta           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2010           
Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B1S/18 – »Ob železnici«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor