Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2011 – II           
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2010           
Odlok o dopolnitvi Odloka o splošnih merilih in pogojih PUP za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/95)           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2011           
Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za TC Mercator v Borovnici           
Spremembe Statuta Občine Borovnica           
Odlok o spremembi Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika           
Sklep o ekonomski ceni programov kombiniranih oddelkov v vrtcu           
Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra           
Sklep o ekonomski ceni programov kombiniranih oddelkov v vrtcu           
Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja na območju Občine Borovnica           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica           
Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2011           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja B1-S/4-2 Laze           
Odlok o ustanovitvi vaških odborov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor