Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Borovnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2013           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2012           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za občinski podrobni prostorski načrt za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici           
Odlok o imenovanju ulice Ob Borovniščici           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Borovnica           
Popravek Odloka o ureditvenem načrtu za lesnoindustrijski kombinat »LIKO« v Borovnici           
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011           
Odlok o koncesiji za pomoč na domu v Občini Borovnica           
Sklep o cenah storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti za pokopališče v Borovnici           
Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Borovnica           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2012           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor