Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2014           
Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč na domu           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2013            
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2012           
Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Borovnica           
Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem (zakup)           
Pravilnik o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti            
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2013           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Borovnica           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o sofinanciranju vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica           
Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju Občine Borovnica           
Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor