Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2016           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in konservatorskega načrta za prenovo za območje Vaško jedro – Borovnica           
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2014           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica           
Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka           
Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica           
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2015           
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica           
Sprememba Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica            
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2015            
Sklep o pričetku priprave sprememb Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica            
Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor