Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog akta o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana           
Osnutek Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Borovnica - skrajšan postopek           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2015           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Borovnica za leto 2016           
Osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Borovnica za programsko obdobje 2015-2020           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2015           
Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas, Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul - skrajšani postopek           
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis - uradno prečiščeno besedilo 1           
Predlog Letnega programa športa v Občini Borovnica za leto 2015           
Predlog Sklepa o potrditvi stroškovne cene oskrbe s pitno vodo v Občini Borovnica           
Predlog Sklepa o potrditvi stroškovne cene gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Borovnica           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2014           
Predlog Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica           
Predlog Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica           
Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Borovnica za leto 2015           
Predlog Letnega programa turistične dejavnosti na območju Občine Borovnica za leti 2015 in 2016            
Predlog Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Borovnica za leto 2015 in 2016           
Predlog Letnega programa športa v Občini Borovnica za leti 2015 in 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leti 2015 in 2016 - skrajšan postopek           
Predlog Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor