Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o turistični taksi v Občini Borovnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2017           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica 2           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi drugih sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici – skrajšan postopek – dopolnjen osnutek           
Statut Občine Borovnica           
Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Borovnica           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o porabi sredstev za protokolarne izdatke in reprezentanco           
Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici           
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica za programsko obdobje 2016–2020           
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica za programsko obdobje 2016–2020           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2016           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu območja lesnoindustrijski kombinat »LIKO« v Borovnici           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica           
Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica           
Odlok o spremembi Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica           
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor