Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Osnutek Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2017           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Borovnica           
Predlog Odloka o turistični taksi v občini Borovnica           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2016           
Osnutek Odloka o nadomestilu za uporaba stavbnega zemljišča v Občini Borovnica           
Predlog Statuta Občine Borovnica           
Predlog Pravilnika o porabi sredstev za protokolarne izdatke in reprezentanco           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV d. o. o. - skrajšani postopek           
Osnutek Statuta Občine Borovnica           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica za programsko obdobje 2016-2020 - skrajšani postopek           
Osnutek Statuta Občine Borovnica           
Osnutek Pravilnika o porabi sredstev za protokolarne izdatke in reprezentanco           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2015           
Predlog Pravilnika o ohranjanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Borovnica za programsko obdobje 2016-2020           
Predlog Letnega programa turizma v Občini Borovnica za leto 2016           
Predlog Letnega programa športa v Občini Borovnica za leto 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Borovnica za leto 2016           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Borovnica            
Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor