Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Borovnica           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2018           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica           
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2017 za sanacijo škode po naravnih nesrečah           
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor