Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Letnega programa turizma v Občini Borovnica za leto 2018           
Predlog Letnega programa športa v Občini Borovnica za leto 2018           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Borovnica za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2018           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Borovnica - druga obravnava           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2018           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017-II           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Borovnica            
Osnutek Odloka o pokopališkem redu v občini Borovnica           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta občine Borovnica           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis-skrajšani postopek            
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017           
Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2016           
Predlog Letnega programa turizma v Občini Borovnica za leto 2017           
Predlog Letnega programa športa v Občini Borovnica za leto 2017           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Borovnica za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor