Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2019           
Sklep o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje           
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici           
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica           
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici           
Pravilnik o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica           
Sklep o začetku postopka priprave spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici           
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave tretje spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Liko Vrhnika d.d. v Borovnici           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vaško jedro – Borovnica           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2018           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi Odloka o turistični taksi v Občini Borovnica           
Sklep o cenah storitev javne službe pokopališke dejavnosti za pokopališče v Borovnici           
Pravilnik in merila za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica           
Pravilnik in merila za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini Borovnica           
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2017           
Sklep o začetku priprave tretje spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Liko Vrhnika d.d. v Borovnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor