Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v občini Borovnica - druga obravnava           
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica - druga obravnava           
Predlog Sklepa o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje           
Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica           
Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za LIKO Vrhnika d.d. v Borovnici           
Predlog Sklepa o ukinitvi Odloka o turistični taksi v Občini Borovnica           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2018           
Predlog Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica           
Osnutek Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v občini Borovnica           
Osnutek Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vaško jedro - Borovnica            
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2017           
Predlog Pravilnika in merila za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini Borovnica           
Predlog Pravilnika in merila za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica           
Predlog Pravilnika in merila za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini Borovnica           
Predlog Pravilnika in merila za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica           
Predlog Pravilnika o postopku izvedbe javnega razpisa v Občini Borovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor