Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 – rebalans           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o načinu in pogojih opravljanja 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica           
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2018           
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica           
Sklep o spremembi poteka mej med Občino Borovnica in Občino Brezovica           
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2019           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor