Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 3274/4 k.o. Borovnica           
Predlog Odloka o načinu in pogojih 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica           
Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 3274/4 k.o. Borovnica; 805/10 in 805/11 obe k.o. Breg ; 1665/26 k.o. Borovnica           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2018           
Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilo stroškov           
Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019           
Osnutek Odloka o načinu in pogojih 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor