Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet občine Sveti Jurij           
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1997           
Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za potrebe občanov na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1996           
Program prirprave sprememb prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o imenovanju lokalnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembi območja lokalnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici in o imenovanju ulic v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v prvem trimesečju leta 1997           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor