Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Sv. Jurij  ob Ščavnici            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999           
Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ljudska univerza Gornja Radgona           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1998           
Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o delovanju komisij in odborov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1998           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor