Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2001           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o lastni ceni za območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za vse kategorije porabnikov           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Poslovnik Občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2000           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1999           
Odlok o javni službi pomoč na domu v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Statut Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2000           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor