Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2009           
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v Vrtec Sonček Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o sprejemu Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2008           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta OPN           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010           
Odlok o proračunu Občine sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor