Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2011           
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za 11 Volilnih enot v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za redne volitve v Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in volitve župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v oktobru 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona           
Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja zimske službe na občinskih cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2009           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo           
Sklep o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra,           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor