Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar-marec 2014            
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013            
Sklep o seznanitvi z Elaboratom ter Poročilom o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in drugih storitev, ter o potrditvi cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici            
Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012            
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Sv. Jurij ob Ščavnici            
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona           
Odlok o prenehanju veljavnosti Sprememb in dopolnitev Odloka o režijskem obratu v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici            
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Blaguško jezero           
Sklep o razpisu nadomestnih volitev dveh članov Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o soglasju k predlogu cene storitve pomoč družini na domu           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor