Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta           
Sklep o potrditvi mandata župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici            
Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2015           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014            
Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici            
Poročilo o izidu 2. kroga volitev za župana, izvedenih dne 19. 10. 2014 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta, izvedenih dne 5. 10. 2014 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Poročilo o izidu volitev za župana, izvedenih dne 5. 10. 2014 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013            
Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici            
Odlok o spremembi meje območij naselij Čakova in Biserjane           
Sklep o razglasitvi leta 2014 za »Kocbekovo leto«           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor