Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o planu izvajanja zimske službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za investitorje - društva s sedežem na območju Sveti Jurij ob Ščavnici           
Predlog Sklepa o višini najemnine in vzdrževalnine za grobove, uporabo mrliške veže in odstranitev nagrobnika ali gomile za pokopališče v Svetem Juriju ob Ščavnici v letu 2015           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stabvnega zemljišča za leto 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za volilno leto 2014           
Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar - marec 2015           
Predlog Sklepa o dodatnem povračilu stroškov prevoza otroka s posebnimi potrebami v osnovno šolo           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor