Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015           
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014            
Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in drugih storitev            
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici            
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015            
Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Popravek Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici            
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici            
Sklep Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor