Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog spremembe Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neposredne škode na stvareh posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014           
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o izvajanju fleksibilnega normativa v šolskem letu 2015/2016           
Predlog Soglasja za zaposlitev v javnem zavodu vrtec »Sonček«           
Predlog Soglasja k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu »Sonček« za šolsko leto 2015 - 2016           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o prevzemih zasebnih vodovodov           
Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za četo 2014           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in drugih storitev, ki so povezane z javno službo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 - drugo branje           
Predlog Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici            
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 - prvo branje           
Predlog Sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor