Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2019           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor