Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Loški Potok - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2016           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2015           
Predlog akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2016           
Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Loški Potok s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso            
Predlog Sklepa o potrditvi cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v občini Loški Potok           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Loški Potok           
Predlog Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov           
Predlog Statuta Občine Loški Potok           
Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Loški Potok           
Predlog Statuta Občine Loški Potok           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Loški Potok za leto 2014           
Predlog Odloka o Proračunu Občine Loški Potok za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor