Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017           
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v gospodinjstvu v Občini Loški Potok - 2. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok           
Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v gospodinjstvu v Občini Loški Potok – 1. obravnava           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok           
Predlog Sklepa o razveljavitvi Odloka o vzreji psov in obveznosti pri vzdrževanju čistoče javnih površin (Uradni list RS, štev. 39/02) in Odloka o spremembi odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin (Uradni list RS, štev. 37/10)           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Loški Potok za leto 2015           
Predlog Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov           
Predlog Sklepa o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Loški Potok           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor