Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018 na območju Občine Loški Potok           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2018           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Loški Potok            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2017           
Sklep o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Loški Potok           
Statut Občine Loški Potok           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 3 Loški Potok)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 2 Loški Potok)           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok           
Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok           
Pravilnik o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok           
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2016           
Tehnični popravek           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor