Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok - druga obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2018           
Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok - prva obravnava           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2018           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2017           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Loški Potok - II. obravnava           
Predlog Statuta Občine Loški Potok - II. obravnava           
Predlog Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok           
Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Loški Potok - 1. obravnava           
Osnutek Statuta Občine Loški Potok - 1. obravnava           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Loški Potok za leto 2016           
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor