Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep, da je kulturni dom s pripadajočo opremo v Goričaku v Občini Zavrč javna lastnina (Zavrč)           
Sklep, da se poveča vrednost povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju občine Zavrč           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 1996           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Zavrč           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1995           
Poslovnik Občinskega sveta občine Zavrč           
Sklep o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Zavrč za leto 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor