Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Zavrč)           
Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Zavrč           
Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Zavrč           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 1997           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obodbje 1986–2000 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996           
Odlok o zaključnem računu proračuna  Občine Zavrč  za leto 1996           
Sklep o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč           
Sklep o sprejemu Razvojnega programa Haloz - II. faza usmeritve gospodarskega razvoja            
Odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor