Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zavrč za leto 1999           
Razpis za drugi krog volitev za župana Občine Zavrč           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč           
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Zavrč           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Zavrč           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zavrč za leto 1998           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1997           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 1997           
Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč           
Sklep o uvedbi samoprispevka           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč           
Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč in sklepa o valorizaciji vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč           
Odlok o grbu in zastavi Občine Zavrč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor