Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2003           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2002           
Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Zavrč na lokalnih volitvah           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč           
Sklep o določitvi programske zasnove javnega glasila “Dober Den”           
Sklep o izrabi prostora v občinskem glasilu Dober Den za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v volilni kampanji 2002           
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Zavrč           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zavrč           
Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane – Zavrč           
Sklep o dodelitvi koncesije za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2001           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2002           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Zavrč           
Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.           
Sklep začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor