Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2004           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč           
Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Zavrč           
Odlok o predkupni pravici Občine Zavrč           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Odlok o ekološki pristojbini v Občini Zavrč na mejnem prehodu Zavrč           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč           
Spremembe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor