Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2005           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Zavrč           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Zavrč           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2004           
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Zavrč           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2004           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zavrč           
Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč           
Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču           
Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Zavrč           
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor