Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2006           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005           
Sklep o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja           
Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču           
Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005           
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču           
Merila za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor