Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v obdobju januar–marec 2007           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2006           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006           
Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Zavrč           
Odlok o lokacijskem načrtu za območje P24-P1 Zavrč – obrtna cona           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zavrč           
Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje P24-P1 Zavrč (obrtna cona)           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2006           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje P24-P1 Zavrč (obrtna cona)           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2005           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2006           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor