Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč           
Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Cirkulane - Zavrč           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč           
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Zavrč v Svet zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč           
Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2007           
Soglasje k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč, družbi Čisto mesto Ptuj d. o. o.           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zavrč           
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor