Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Zavrč           
Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Zavrč           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010           
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2011           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010           
Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč in soglasje k sistemizaciji delovnih mest           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 - R1, Zavrč, Športni park Zavrč           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zavrč v letu 2009           
Sklep o potrditvi novelacije 1 občinskega programa varnosti Občine Zavrč           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč           
Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilnopropagandnimi sporočili           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zavrč           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Cirkulane - Zavrč«           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Zavrč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor