Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Zavrč za leto 2012           
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. Št. 1025/2 k.o. Turški Vrh           
Odloka o spremembah proračuna Občine Zavrč za leto 2011           
Poslovnik občinskega sveta Občine Zavrč           
Odlok o plakatiranju v Občini Zavrč           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Zavrč           
Statut Občine Zavrč           
Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč za leto 2011 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Pravilnik za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Zavrč           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zavrč v letu 2010           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč           
Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu           
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Zavrč           
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2010           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o izvajanju prostorsko izvedbenega akta           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor