Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep            
Odlok o proračunu občine Zavrč za leto 2013           
Popravki Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Zavrč           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Zavrč za leto 2012            
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč - sprememba 2            
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč - sprememba 2            
Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju normativa v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE Vrtec Zavrč           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov za vrtec Zavrč v v OŠ Cirkulane - Zavrč           
Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč in za leto 2012 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice           
Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Sveta zavoda Osnovna šola Cirkulane- Zavrč           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zavrč           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Zavrč v letu 2011            
Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu           
Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti delavcev na delu           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zavrč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor